Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet

VAÚ

Magsugár mérések a 58Ni(α, α) reakcióval a GSI ESR nehézion tárológyűrűjében

2017/December

Kutatási téma
Atommagok kollektív gerjesztései