[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

20 publications of Major Z. 2 *
25 Mar 2015


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Scientific paper, proceedings


1. Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Major Z. 2 + : Nemesgáz-analitika a primerköri vízben oldott gázok vizsgálatában. (in Hung.)
Nukleáris Technikai Szimpózium 2002. Budapest, 2002. október 3-4. Szervezô: Magyar Nukleáris Társaság. Konferenciakötet. CD 0 (2003)504-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17018. 0 citations.
2. Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Molnár M. 1 + , Futó I. 1 + , Major Z. 2 + , Rinyu L. 1 + : Isotopic composition of precipitation in Hungary in 2001 and 2002.
International Symposium on Isotope Hydrology and Integrated Water Resources Management. Vienna, Austria, 19-23 May, 2004. Proceedings. Vienna, IAEA 0 (2004)360-369./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17985. 0 citations.
3. Palcsu L. 1 + , Rinyu L. 1 + , Major Z. 2 + , Molnár M. 1 + , Futó I. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + : A Pasnyag-forrás karsztvízrendszerének izotóphidrológiai vizsgálata. (in Hung.)
Karsztfejl‹dés 9. Szerk.: Veress M. Szombathely, BDF Természetföldrajzi Tanszék 0 (2004)91-102./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18138. 0 citations.
4. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Major Z. 2 + , Frigyesi F. 3 , Ormai P. 3 , Barnabás I. 3 , Fritz A. 3 , Veres M. 2 : Study of gas generation in drum L/ILW packages using hermetic containers.
International Conference on the Safety of Radioactive Waste Disposal. Tokyo, Japan, 3-7 Oct., 2005. Proceedings. IAEA-NEA (IAEA-CN-135) 0 (2005)53-56./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18784. 0 citations.
5. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Major Z. 2 + , Rinyu L. 1 + , Veres M. 2 : Isotope-analytical results of a study of gas generation in L/ILW.
SCI Czechoslovak Journal of Physics 56 (2006)637-644./ 0.5682006
ATOMKI ref. code: P20149. Access via DOI. 0 citations.
6. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Major Z. 2 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 , Pintér T. 3 , Tilky P. 3 : Dissolved gas measurements of the cooling ponds of Paks Nuclear Power Plant, Hungary.
International Conference on Water Chemistry of Nuclear Reactor Systems. Jeju Island, South Korea, 23-26 Oct., 2006. Proceedings. CD-ROM 0 (2006)1-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19990. 0 citations.
7. Palcsu L. 1 , Major Z. 2 + , Aeschbach-Hertig W. 4 : A múltbeli barlanghômérséklet meghatározása a cseppkövek vízzárványaiban oldott nemesgázok koncentrációja alapján. (in Hung.)
11. Karsztfejlôdés Konferencia. Szombathely, 2006. március 10-11. Szerk.: Veress M. Szombathely, BDF Természetföldrajzi Tanszék 0 (2006)47-61./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20153. 0 citations.
8. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Major Z. 2 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 , Pintér T. 3 : Dissolved gas measurements of the cooling ponds of Paks Nuclear Power Plant, Hungary.
SCI Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 286 (2010)3:741-744./ 0.7772010
ATOMKI ref. code: P23172. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
9. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Major Z. 2 + , Veres M. 2 , Ormai P. 3 , Barnabás I. 3 : Study of gas generation in real L/ILW containers.
SCI Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 286 (2010)3:745-750./ 0.7772010
ATOMKI ref. code: P23171. 0 citations.
10. Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Major Z. 2 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 , Barnabás I. 3 , Kapitány S. 3 : Detection of tritium and alpha decaying radionuclides in L/ILW by measurements of helium isotopes.
SCI Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 286 (2010)2:483-487./ 0.7772010
ATOMKI ref. code: P23049. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
11. Palcsu L. 1 + , Major Z. 2 + , Köllô Z. 2 + , Papp L. 1 + : Using an ultrapure 4He spike in tritium measurements of environmental water samples by the 3He-ingrowth method.
SCI Rapid Communications in Mass Spectrometry 24 (2010)698-704./ 2.8462010
ATOMKI ref. code: P22408. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
12. Janovics R. 1 + , Major Z. 2 + , Papp L. 1 + , Veres M. 2 , Barnabás I. 3 , László Z. 3 : Az új magyarországi nemzeti radioaktívhulladék-tároló (NRHT) környezetének alapszint felmérése radioanalitikai módszerekkel. (in Hung.)
6. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Nyíregyháza, 2010. április 22-24. Proceedings. Szer.: Szabó B., Tóth Cs. Nyíregyháza, Nyíregyházi F‹iskola 0 (2010)511-516./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22893. 0 citations.
13. Papp L. 1 + , Palcsu L. 1 + , Major Z. 2 + , Bak O. 2 + : Karbonátok folyadékzárványaiban oldott nemesgázok méréstechnikája. (in Hung.)
6. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Nyíregyháza, 2010. április 22-24. Proceedings. Szer.: Szabó B., Tóth Cs. Nyíregyháza, Nyíregyházi F‹iskola 0 (2010)271-276./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22895. 0 citations.
14. Köllô Z. 2 + , Palcsu L. 1 + , Major Z. 2 + , Papp L. 1 + , Molnár M. 1 + , Ranga T. 3 , Dombóvári P. 3 , Manga L. 3 : Experimental investigation and modelling of tritium washout by precipitation in the area of the nuclear power plant of Paks, Hungary.
SCI Journal of Environmental Radioactivity 102 (2011)1:53-59./ 1.3392011
ATOMKI ref. code: P23146. 3 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
15. Janovics R. 1 + , Bihari Á. 1 + , Papp L. 1 + , Palcsu L. 1 + , Major Z. 2 + , Sárkány K. E. 4 , Bujtás T. 3 , Veres M. 2 : A Paksi Atomerômű gamma-sugárzó izotóp és trícium kibocsátásának ellenôrzése folyóvízi és szárazföldi élôlényekben. (in Hung.)
7. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2011. március 24-27. Szerk.: Mócsy I.A. Kolozsvár, µbel K. 1 (2011)1:85-90./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P23780. 0 citations.
16. Papp L. 1 + , Palcsu L. 1 + , Major Z. 2 + , Rinyu L. 1 + , Tóth I. 3 : A mass spectrometric line for tritium analysis of water and nolbe gas measurements from different water amounts in the range of microlitres and millilitres.
SCI Isotopes in Environmental and Health Studies 48 (2012)1:494-511./ 0.7672012
ATOMKI ref. code: P25073. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
17. Rovni I. 3 , Sziebert M. 3 , Palcsu L. 1 + , Major Z. 2 + , Fehér S. 3 : High accuracy tritium measurement for the verification of the tritium production rate calculations with MCNPX.
SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 714 (2013)141-146./ 1.3162013
ATOMKI ref. code: P25677. 0 citations.
18. Janovics R. 1 + , Bihari Á. 1 + , Papp L. 1 + , Dezsô Z. 2 , Major Z. 2 + , Sárkány K. E. 4 , Bujtás T. 3 , Veres M. 2 , Palcsu L. 1 + : Monitoring of tritium, 60Co and 137Cs in the vicinity of the warm water outlet of The Paks Nuclear Power Plant, Hungary.
SCI Journal of Environmental Radioactivity 128 (2014)20-26./ 3.5712013;N
ATOMKI ref. code: P26408. Access via DOI. 0 citations.
19. Palcsu L. 1 + , Vetô I. 3 , Futó I. 1 + , Vodila G. 1 + , Papp L. 1 + , Major Z. 2 + : In-reservoir mixing of mantle-derived CO2 and metasedimentary CH4-N2 fluids - Noble gas and stable isotope study of two multistacked fields (Pannonian Basin System, W-Hungary).
SCI Marine and Petroleum Geology 54 (2014)216-227./ 2.4692013
ATOMKI ref. code: P26859. 0 citations.

Book, chapter of book


20. Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + , Major Z. 2 + , Rinyu L. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Barnabás I. 3 : Monitoring vizsgálatok a Püspökszilágyi radioaktív hulladék kezelô és tároló környezetében. (in Hung.)
Magyarország környezetkémiai állapota. Szerk.: Szendrei G. Bp., Innova Print Kft 0 (2006)161-172./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20172. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications: 20.000 20.000 3.325 3.325
SCIPublications: 10.000 10.000 1.630 1.630
Cited publications: 5.000 5.000 0.885 0.885
Non-locally cited publications: 5.000 5.000 0.885 0.885
Cited SCIpublications: 5.000 5.000 0.885 0.885
Non-locally cited SCIpublications: 5.000 5.000 0.885 0.885
SCICited publications: 4.000 4.000 0.718 0.718
Non-locally SCIcited publications: 4.000 4.000 0.718 0.718
SCICited SCIpublications: 4.000 4.000 0.718 0.718
Non-locally SCIcited SCIpublications: 4.000 4.000 0.718 0.718
Citations: 7.000+( 0.000) 7.000 1.135 1.135
Non-local citations: 7.000 7.000 1.135 1.135
SCICitations: 5.000+( 0.000) 5.000 0.843 0.843
Non-local SCIcitations: 5.000 5.000 0.843 0.843
Impact~2013 : 15.207 15.207 2.523 2.523
Citational effectivity: 0.350 0.350 0.341 0.341
Non-local citational effectivity: 0.350 0.350 0.341 0.341
SCIcitational effectivity: 0.500 0.500 0.517 0.517
Non-local SCIcitational effectivity: 0.500 0.500 0.517 0.517
Averaged impact: 0.760 0.760 0.759 0.759
SCIaveraged impact: 1.521 1.521 1.547 1.547
Publications <n>: 6.550 6.550 ******** ********
SCIPublications <n>: 6.500 6.500 ******** ********
Cited publications <n>: 6.000 6.000 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 6.000 6.000 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 6.000 6.000 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 6.000 6.000 ******** ********
SCICited publications <n>: 6.000 6.000 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 6.000 6.000 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 6.000 6.000 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 6.000 6.000 ******** ********
Effective citations (INR): 2.794 2.794 0.469 0.469
Equivalent citations (HAS): 5.750 5.750 0.963 0.963
z-index: 1.000 1.000 0.125 0.125


Footprints in science
Papers\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Unknown (ncit=0) 15.000 15.000 2.441 2.441
Less-known (0<ncit<10) 5.000 5.000 0.885 0.885
Known (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 16.000 16.000 2.608 2.608
SCILess-known (0<ncit<10) 4.000 4.000 0.718 0.718
SCIKnown (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

Details by time.

[To the top of page]

Last updated:25/ 3/2015;16:23:17. 0
© L. Zolnai.