Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet

Az észak-atlanti klímaváltozások hatása a Kárpát-medencére az utolsó eljegesedéskor

Egyéb információ

Az elmúlt években egyre több bizonyíték látott napvilágot annak kapcsán, hogy az észak-atlanti térség klímaingadozásai Európa éghajlatára és őskörnyezetére is jelentős hatással voltak, sőt egészen a délkelet-ázsiai monszunterületekig terjedtek. A fő bizonyítékokat elsősorban olyan barlangi cseppkövek stabil szén- és oxigénizotóp-összetételének (δ13C és δ18O) adatai szolgáltatták, amelyek kormeghatározása nagy pontossággal valósítható meg urán-tórium izotópos mérések segítségével.

 

Az elmúlt évek kutatásai mostanra tették lehetővé a löszüledékekben található elszenesedett növényi maradványok és bizonyos csigafajok héjainak nagy pontosságú, gyorsítós tömegspektrometriával történő radiokarbonos kormeghatározását (14C, radiokarbon: a szén 14-es tömegszámú, nem stabil izotópja), amelyet az MTA Atommagkutató Intézet Izotóp Klimatológiai és Környezetkutató Központjában végeztek.
 

 

Tovább: MTA hírei
Kapcsolat: Molnár Mihály


Proceedings of the National Academy of Sciences, doi: 10.1073/pnas.1712651114
Coupled European and Greenland last glacial dust activity driven by North Atlantic climate