Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet

Hónap cikke

Szűrő

Használhatóak-e biofilterként a hínarak a gadolínium-tartalmú kontrasztanyagok eltávolítására ?

Év / hónap 2018/6
Kutatási téma Radiokarbonos kormeghatározás és környezetkutatás
Megjelenés helye Water Research 135 (2018) 104-111
Szerzők az Atomkiból Dr. Braun Mihály   
DOI https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.12.074

A 115In magon alfa részecske indukált magreakciók hatáskeresztmetszeteinek mérése és az adatok statisztikus modell keretében való értelmezése

Év / hónap 2018/5
Kutatási téma Nukleáris asztrofizika
Megjelenés helye Physical Review C 97, 055803
Szerzők az Atomkiból Dr. Fülöp Zsolt   Dr. Gyürky György   Dr. Huszánk Róbert   Dr. Kiss Gábor   Mohr Peter   Pásztor-Török Zsófia   Dr. Szücs Tamás   
DOI https://doi.org/10.1103/PhysRevC.97.055803

A hélium gyors ionokkal kiváltott egyszeres ionizációjára vonatkozó teljesen differenciális hatáskeresztmetszetek: klasszikus modell számítások

Év / hónap 2018/4
Kutatási téma Alapvető atomi ütközési folyamatok
Megjelenés helye Physical Review A 97 (2018) 042703
Szerzők az Atomkiból Dr. Sarkadi László   
DOI https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.97.042703

Diffusion induced atomic islands on the surface of Ni/Cu nanolayers.

Év / hónap 2018/3
Kutatási téma Felületek és vékonyrétegek analitikája
Megjelenés helye Applied Surface Science 440 (2018) 275-281.
Szerzők az Atomkiból Dr. Csík Attila   Dr. Hakl József   Dr. Takáts Viktor   Dr. Vad Kálmán   
DOI https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2018.01.087

„Az MTA Atomki új ionnyaláb létesítménye, a gyorsító leírása”

Év / hónap 2018/2
Kutatási téma Alkalmazott kutatások nagytöltésű ionokkal
Megjelenés helye Nuclear Instruments & Methods A 880 (2018) 125-130.
Szerzők az Atomkiból Dr. Biri Sándor   Dr. Csedreki László   Dr. Gyürky György   Dr. Kiss Árpád Zoltán   Dr. Rajta István   Vajda István   
DOI https://doi.org/10.1016/j.nima.2017.10.073

Persistence of the Z=28 Shell Gap Around Ni-78: First Spectroscopy of Cu-79

Év / hónap 2018/1
Kutatási téma Gamma-spektroszkópia radioaktív nyalábokkal
Megjelenés helye Physical Review Letters 119, 192501 (2017)
Szerzők az Atomkiból Dr. Dombrádi Zsolt   Dr. Kunné Sohler Dorottya   Vajta Zsolt   
DOI https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.119.192501