Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet

PhD események

Magreakció hatáskeresztmetszetek meghatározása és felhasználásuk deuteronindukált reakciók analitikai alkalmazásában


Doktori védés

Előadó CSEDREKI László
Egyetem, doktori iskola DE Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Időpont 2015-04-30 14:30:00
Helyszín MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)

Analitikus és numerikus számítási módszerek néhánytest-rendszerek kvantummechanikai modelljében


Doktori védés

Előadó HORNYÁK István
Egyetem, doktori iskola DE Informatikai Doktori iskola
Időpont 2015-04-29 15:30:00
Helyszín DE Informatikai Kar Tanácsterme (Db. Kassai úti Campus)

Sokrészecskés rendszerekre vonatkozó egzakt megoldások


Doktori védés

Előadó TRENCSÉNYI Réka Eszter
Egyetem, doktori iskola DE Fizikai Tudományok Doktori Iskolája
Időpont 2015-04-15 11:00:00
Helyszín MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)

Atommagok királis forgásának vizsgálata az A≈130 és az A≈100 magtartományokban


Doktori védés

Előadó KUTI István
Egyetem, doktori iskola Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Fizikai Tudományok Doktori Iskolája
Időpont 2015-04-01 13:00:00
Helyszín MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
1 – 4 mutatva 5 elemből