Publication

APHA-code P3366
Authors Alkhazov G. D.,  Berlovich E. Ye.,  Mezilev K. A.,  Novikov Yu. N.,  Panteleyev V. N.,  Polyakov A. G.,  Afanasev V. P.,  Ganbaatar N.,  Gromov K. Ya.,  Kalinnikov V. G.,  Kormicki J.,  Latuszynski A.,  Potempa A.,  Tárkányi F.,  Yushkevich Yu. V.
Title Novye nuklidy 145Tb i 146Dy.
Megjelenés helye Izvestiya Akademii Nauk SSSR Seriya Fizicheskaya 45 (1981) 1827
Impact factor 0.345
Megnézem   Hivatkozások (9)