Magreakció hatáskeresztmetszetek meghatározása és felhasználásuk deuteronindukált reakciók analitikai alkalmazásában

Doktori védés Magreakció hatáskeresztmetszetek meghatározása és felhasználásuk deuteronindukált reakciók analitikai alkalmazásában
Előadó CSEDREKI László
Egyetem, doktori iskola DE Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Időpont 2015-04-30 14:30
Helyszín MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
Esemény leírása

További információ ezen a honlapon található:

http://dragon.unideb.hu/~physphd/csedreki_laszlo_vedes_meghivo.pdf

Egyéb információ

A Bíráló Bizottság:

Elnök: Dr. Kun Ferenc egyetemi tanár, DE TTK Elméleti Fizika Tsz.
Tagok: Dr. Ditrói Ferenc tudományos főmunkatárs, ATOMKI Cikltron Alk. Oszt.
               Dr. Somorjai Endre professor emeritus, ATOMKI Ionnyaláb-fizikai O.
               Dr. Szilágyi Edit tudományos tanácsadó, Wigner FKK Nukl. Anyagtudom. O.
Hivatalos bírálók:
Dr. Tímár János tudományos tanácsadó, ATOMKI Kísérleti Magfizikai O.
Dr. Kiss Ádám professor emeritus, ELTE Fizikai Intézet
Témavezető: Dr. Kiss Árpád Zoltán professzor emeritus, MTA Atomki