Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

Szervezeti felépítés

Igazgató
Dr. Dombrádi Zsolt

Műszaki igazgató
Dr. Molnár József
Igazgató helyettes
Dr. Lévai Géza
Gazdasági vezető
Csörgőné Molnár Erzsébet
Tudományos titkár / kommunikáció Dr. Király Beáta
Technológia-transzfer koordinátor Dr. Hunyadi Mátyás
Közvetlenül az igazgató irányítása alá tartoznak Egység vezetője Helyettes
Részecskegyorsító Központ Dr. Biri Sándor Perduk Zoltán
Sugárvédelmi és Környezetvédelmi Csoport Dr. Rubovszky Bálint Papp Attila
Számítóközpont - - - -
Könyvtár Zolnai Dóra - -
Igazgatás - - - -
Közvetlenül a műszaki igazgató irányítása alá tartoznak Egység vezetője Helyettes
Üzemeltetési Osztály Vajda István - -
Mechanikai Műhely - - - -
Közvetlenül a gazdasági vezető irányítása alá tartoznak Egység vezetője Helyettes
Pénzügyi és Számviteli Osztály Szabóné Imre Katalin - -
Gondnokság - - - -
Laboratóriumok Egység vezetője Helyettes
Atomi Ütközések Laboratóriuma Dr. Juhász Zoltán Dr. Bene Erika
Ciklotronalkalmazási Laboratórium Dr. Fenyvesi András Dr. Szelecsényi Ferenc
Elektronikai és Detektorfejlesztési Laboratórium Dr. Sipos Attila Dr. Molnár József
Elektronspektroszkópiai és Anyagtudományi Laboratórium Dr. Csík Attila Dr. Hakl József
Elméleti Fizikai Laboratórium Dr. Salamon Péter Dr. Kruppa András Tibor
Ionnyaláb-fizikai Laboratórium Dr. Kertész Zsófia Dr. Gyürky György
Klímakutatási és Környezetfizikai (IKER) Laboratórium Dr. Palcsu László Dr. Molnár Mihály
Magfizikai Laboratórium Dr. Csige Lóránt Dr. Kunné Sohler Dorottya
Tandetron Laboratórium Dr. Rajta István - -
DE TTK - Atomki Környezetfizikai Kihelyezett Tanszék Dr. Csige István - -
Tudományos osztályok Egység vezetője Helyettes
Atom- és Molekulafizikai Osztály Dr. Sulik Béla Dr. Gulyás László
Elméleti Fizikai Osztály Dr. Kruppa András Tibor Dr. Pál Károly Ferenc
Felületfizikai Osztály Dr. Vad Kálmán Dr. Hakl József
Kísérleti Magfizikai Osztály Dr. Krasznahorkay Attila Dr. Gyürky György
Környezettudományi Osztály Dr. Molnár Mihály Dr. Palcsu László
Magfizikai Alkalmazások Osztálya Dr. Rajta István Dr. Ditrói Ferenc
Részecskefizikai Osztály Dr. Kovács Tamás György Dr. Molnár József
Bizottságok és további tisztségek