Analitikus és numerikus számítási módszerek néhánytest-rendszerek kvantummechanikai modelljében

Doktori védés Analitikus és numerikus számítási módszerek néhánytest-rendszerek kvantummechanikai modelljében
Előadó HORNYÁK István
Egyetem, doktori iskola DE Informatikai Doktori iskola
Időpont 2015-04-29 15:30
Helyszín DE Informatikai Kar Tanácsterme (Db. Kassai úti Campus)
Egyéb információ

A Bíráló Bizottság:
Elnök: Dr. Pethő Attila akadémikus, egyetemi tanár, DE Számítógéptudom. Tsz
Tagok: Dr. Vertse Tamás professor emeritus, DE Alk. Mat. és Valósz.számítás Tsz
Dr. Halász Gábor egyetemi docens, DE Információ Technológia Tsz
Dr. Wolf György tudományos tanácsadó, Wigner RMI Elméleti Fizikai Főo.
Dr. Kovács Zoltán főiskolai tanár, NyF Matematika és Informatika Intézet
Hivatalos bírálók:
Dr. Apagyi Barnabás egyetemi docens, BME Elméleti Fizika Tsz
Dr. Salamon Péter tudományos munkatárs, ATOMKI Elméleti Fizika O.
Témavezető: Dr. Kruppa András Tibor tudományos tanácsadó, ATOMKI Elméleti Fizika O.