Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet

Mire jó a müon? / Muons: what are they good for?

Szeminárium Mire jó a müon? / Muons: what are they good for?
Előadó

Horváth Dezső

Atomki, és Wigner Intézet (KFKI)
Időpont 2018-02-22 11:00
Helyszín MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
Esemény leírása


A müon az electron 200-szor nehezebb bátyja. Viszonylag
hosszú (2,2 mikroszekundumos) élettartama és nagy tömege
miatt a legáthatolóbb töltött részecske, a modern
részecskefizikai kísérletek kedvenc hírvívője új fizikai
jelenségekről. A jelen előadás a müon anomális mágneses
momentumával kapcsolatos kérdésre összpontosít: mérésére,
számítására, és azok esetleges eltérésére, amely a standard
modellen túlmutató fizika jele is lehet.

The muon is the 200 times heavier brother of the electron.
Because of its relatively long (2.2 microsec)
lifetime it is the most penetrative charged particle and so  
the favourite messenger of new physical phenomena of
present-day particle physics. The present lecture will be
devoted to the anomalous magnetic moment of the muon: its
measurement, calculation, and the difference between them,
which could be a sign of physics beyond the standard model.