Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézet

"Az elemi hatáskvantum felfedezése és Max Planck elfelejtett öröksége."

Szeminárium "Az elemi hatáskvantum felfedezése és Max Planck elfelejtett öröksége."
Előadó

Varró Sándor

Wigner Fizikai Kutatóközpont, MTA SZFI, Budapest, ELI-ALPS Research Institute, Szeged.
Kapcsolattartó Dr. Fülöp Zsolt
Időpont 2018-09-20 11:00
Helyszín MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
Esemény leírása

Max Planck (1858-1947) a fekete test hősugárzása spektrumának levezetésekor fedezte fel a
negyedik alapvető fizikai állandót, a h elemi hatáskvantumot. Ennek ismerete nem csak a
fizikában, és más természettudományokban, hanem, a modern technológia (pl. mikro-
elektronika) révén, mindennapi életünkben is kulcsfontosságú. Planck születésének 160-adik
évfordulóján, Nobel-díjának (1918) centenáriumán, előadásunkban felidézzük Planck ma már
kevéssé ismert módszerét, amellyel e sugárzás energiasűrűségének frekvencia szerinti
eloszlását meghatározta 1900-ban.
Az elemi hatáskvantum felfedezése mellett, Planck számos fizikai problémát elsőként oldott
meg. Véleményünk szerint - a pusztán történeti érdekességükön túl - ezek az elfelejtett
eredmények a mai kutatásokban is jelentőséggel bírhatnak, például olyan területeken mint az
elektromágneses (lézer) zaj vagy a kvantummechanikai összefonódás. Áttekintjük Planck ún.
második elméletét (1911), amelyben már az indukált emisszió, a kvantumugrások, valamint a
zérusponti energia leírása is szerepelt. A Planck által 1899-ben bevezetett természetes
egységrendszer (a Planck-hossz, -tömeg, -idő és -hőmérséklet) napjaink kozmológiai
fizikájában fontos szerepet játszik. Az ezen egységrendszer megalkotásához vezető erdeti
gondolatmenetet is bemutatjuk.