Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

Karbonátok folyadékzárványaiban oldott nemesgázok paleoklimatológiai alkalmazhatóságának vizsgálata

Doktori védés Karbonátok folyadékzárványaiban oldott nemesgázok paleoklimatológiai alkalmazhatóságának vizsgálata
Előadó Papp László
Egyetem, doktori iskola Debreceni Egyetem TTK Fizikai Tudományok Doktori Iskolája
Időpont 2019-03-01 11:00
Helyszín MTA Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
Esemény leírása

A Bíráló Bizottság:

Elnök:

  • Dr. Kun Ferenc egyetemi tanár, DE TTK Elméleti Fizikai Tanszék

Tagok:

  • Dr. Kerényi Attila professor emeritus, DE TTK Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék
  • Dr. Papp Zoltán egyetemi docens, DE-Atomki Környezetfizikai Tanszék
  • Dr. Szabó Csaba egyetemi docens, ELTE TTK Kőzettan-Geokémiai Tanszék
  • Mádlné Dr. Szőnyi Judit egyetemi docens, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék

Hivatalos bírálók:

  • Dr. Kiss Árpád Zoltán professor emeritus, MTA Atommagkutató Intézet
  • Dr. Kern Zoltán tudományos főmunkatárs, MTA CsFK Földtani és Geokémiai Intézet

Témavezetők:

  • Dr. Svingor Éva
  • Dr. Palcsu László
Egyéb információ

Meghívó

Az értekezés, a bírálatok és a válaszok a TDT Iroda –Főépület 15B szobájában megtekinthetők.