Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

Doktori szigorlat

Doktori szigorlat Doktori szigorlat
Szigorlatot tevő Béni Noémi Tekla
Egyetem, doktori iskola Debreceni Egyetem TTK Fizikai Tudományok Doktori Iskolája
Időpont 2019-04-25 11:00
Helyszín MTA Atomki, tanácsterem (Debrecen, Bem tér 18/c, I. épület alagsora)
Esemény leírása

Meghívó

 

Szigorlati Bizottság:

Elnök:

  • Dr. Zilizi Gyula egyetemi docens, DE TTK Kísérleti Fizikai Tanszék

Tagok:

  • Dr. Fodor Zoltán tudományos főmunkatárs, Wigner Kutató Központ Nagyenergiás Fizikai Osztály
  • Dr. Krasznahorkay Attila tudományos tanácsadó, MTA Atomki Magfizikai Laboratórium

Vizsgatárgyak:

  • Főtárgy: Részecskefizika
  • Melléktárgy: A részecskefizika kísérleti módszerei
Egyéb információ

Minden érdeklődőt szívesen látunk.