Localization in quantum chromodynamics on the lattice

Doktori védés Localization in quantum chromodynamics on the lattice
Előadó Vig Réka Ágnes
Egyetem, doktori iskola Debreceni Egyetem TTK Fizikai Tudományok Doktori Iskolája
Időpont 2021-08-06 11:00
Helyszín Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
Esemény leírása

Bíráló Bizottság:

Elnök:

  • Dr. Sailer Kornél professor emeritus, DE TTK Elméleti Fizikai Tanszék

Tagok:

  • Dr. Somogyi Gábor tudományos főmunkatárs, DE Részecskefizikai Kutatócsoport
  • Dr. Nagy Sándor egyetemi docens, DE TTK Elméleti Fizikai Tanszék
  • Dr. Bajnok Zoltán tudományos tanácsadó, Wigner FK Elméleti Fizikai Osztály
  • Dr. Cynolter Gábor tudományos főmunkatárs, ELTE TTK Elméleti Fizikai Tanszék

Hivatalos bírálók:

  • Dr. Nándori István egyetemi docens, DE TTK Kísérleti Fizikai Tanszék
  • Dr. Nógrádi Dániel egyetemi tanár, ELTE TTK Elméleti Fizikai Tanszék

Témavezető:

  • Dr. Kovács Tamás György tudományos tanácsadó
Egyéb információ