Az ATOMKI kutatói is tanulmányozták az azték kori maszkot

Média Forensic Science International, Volume 333, April 2022, 111236
Időpont 2022.07.20
Kapcsolódó URL
Egyéb információ

Természettudományos és muzeológiai vizsgálatok igazolják, hogy a Néprajzi Múzeum új kiállításában látható ritka mozaik maszk eredeti azték kori lelet, közép-mexikói, valószínűleg mixték mesterek munkája, valódi türkiz berakással – olvasható a múzeum közleményében. A maszkon több intézmény közreműködésével elvégzett alapos vizsgálatok eredményeit a Forensic Science International folyóiratban publikálták.

 

A debreceni Atommagkutató Intézet (ATOMKI) kutatóinak feladata a maszkon lévő kék és fehér színű berakások vizsgálata volt. A vizsgálatokat részben közvetlenül a maszkon, részben pedig a már korábban eltávolított mozaikszemcséken végezték el az ATOMKI Örökségtudományi Laboratóriumának eszközparkja segítségével.

 

Az ATOMKI kutatói által felhasznált berendezések és módszerek a következők voltak.

  • A digitális 3D mikroszkóp a tárgy optikai vizsgálatát tette lehetővé nagy felbontásban és széles nagyítási tartományban. A mérés a szabad levegőn történt, így a tárgy mérete nincs korlátozva. A felület mikroszerkezetéből következtetni lehet annak megmunkálási módjára.
  • A pásztázó elektronmikroszkóp (SEM – Scanning Electron Microscope) az eltávolított mozaikszemcsék felületének és elemi összetételének alaposabb vizsgálatát tette lehetővé, a mérés egy vákuumos mérőkamrában történt.
  • A mikro-röntgenfluoreszcencia (micro-XRF – micro X-Ray Fluorescence) módszer az elemösszetétel mellett az elemeloszlásról is ad információt. Ezzel az eszközzel a maszk kék és világos berakásait, valamint az eltávolított szemcséket vizsgálták.
  • A Raman-mikroszkóp a tárgy anyagában lévő kémiai kötésekről szolgáltat adatokat.

A fenti módszerek eredményei egymással jó egyezést mutattak, mely alapján a következőket állapították meg a kutatók.

  • A kék színű berakás az elemösszetétele és a Raman-spektruma alapján valóban türkiz. További vizsgálatok szükségesek annak megválaszolására, hogy ezt a türkizt hol bányászták.
  • A fehér színű berakás az eredeti feltételezéssel szemben nem kagylóból készült, hanem három különböző anyagból: alabástromból (a gipsz egy módosulata), agyagkőből és egy további, eddig még nem azonosított klór tartalmú kőzetből.
  • Az orrnál lévő vörös színt egy hematit (vörösvasérc) tartalmú festék adja.

 

Tovább a Néprajzi Múzeum oldalára:

Eredeti tanulmány:


 

Kattintson a képekre a megtekintéshez.

 

  1. kép: A vizsgált azték kori maszk a Néprajzi Múzeum gyűjteményéből.
  2. kép: Az azték kori maszk az ATOMKI Raman-mikroszkópja alatt. A felületet adott hullámhosszúságú lézerfénnyel világítják meg és a megvilágított anyag által más hullámhosszokon kibocsátott fény spektrumát rögzítik (Raman-spektrum).