Az X17 részecske kutatásának legújabb eredményei

Szeminárium Az X17 részecske kutatásának legújabb eredményei
Előadó

Krasznahorkay Attila

Atomki
Időpont 2023-02-02 11:00
Helyszín Atomki, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c, XII. épület 3. emelet)
Esemény leírása

Napjaink fizikájának egyik legnagyobb megoldatlan problémája az ún. sötét anyag kérdése. Csillagászati mérések szerint a jelenleg ismert látható anyag az Univerzum tömegének csak kevesebb, mint 5%-át alkotja, ezzel szemben a sötét anyag mintegy 25%-át. Az évtizedek óta folyó nagyon drága kísérletek ellenére szinte semmit sem tudunk erről az anyagról, ezért is csigázta fel nagyon az érdeklődést egy 2016-ban publikált cikkünk, amelyben egy új, X17-nek nevezett könnyű részecske megfigyeléséről számoltunk be. Ez a részecske úgy tűnik, hogy a részecskefizika jelenlegi standard modelljével nem értelmezhető, ezért jelentős szerepet játszhat a sötét anyagra vonatkozó ismereteink kibővítésében. Cikkünkben a részecske keletkezésére a 8Be egyik nagyenergiás átmenetének anomális belső párkeltési folyamata alapján következtettünk. Ehhez hasonló anomáliákat azóta 3 atommag 7 gerjesztett állapotának bomlásában figyeltünk meg. Ezek szintén az X17 részecske létezését támasztják alá.

Az előadásomban bemutatom az X17 részecskére vonatkozó legújabb kísérleti eredményeinket, és a kimutatására vonatkozó nemzetközi kísérletek eredményeiről is beszámolok. Részletesen tárgyalni fogom még a kísérleti eredményeink kiértékelésének módszerét és az új részecske létére mutató kísérleti eredményeink értelmezését. Az X17 részecskére vonatkozó nemzetközi érdeklődés máig sem lankadt, amit a cikkünkre vonatkozó nagyszámú és időben egyenletes eloszlású hivatkozások száma is bizonyit.

Egyéb információ
  • Az előadás előtt 10:30-tól tea
  • Az előadásra a hónap cikke bemutatása keretében kerül sor.

    New anomaly observed in 12C supports the existence and the vector character of the hypothetical X17 boson, Phys. Rev. C 106, L061601