Az MTA vendégkutatói program nyertese: Podolyák Zsolt professzor

Esemény megnevezése Az MTA vendégkutatói program nyertese: Podolyák Zsolt professzor
Díjazott Podolyák Zsolt
Díj MTA vendégkutatói program
Díjazó Magyar Tudományos Akadémia
Átadás 2023.02.24
Átadás helyszíne .
Egyéb információ

Az MTA jóvoltából a magyar kutatócsoportok nemzetközi versenyképességét erősítő program támogatásával újabb tizenkét nemzetközi hírű vendégprofesszor vehet majd részt a hazai kutatóközpontokban, kutatóintézetekben és felsőoktatási intézményekben működő kutatócsoportok munkájában.

 

Az Atommagkutató Intézet (ATOMKI) egy 3 hónapos vendégkutatói állást nyert el Podolyák Zsolt, a University of Surrey professzora számára, aki Kiss Gábor Gyula tudományos főmunkatárssal közösen fog dolgozni a nukleáris asztrofizika területén.

 

A vasnál nehezebb stabil atommagok mintegy fele neutroncsillagok összeomlásakor, illetve szupernóvák robbanása során keletkezik. Erről az elemkeletkezési folyamatról gravitációs hullámok észlelésével, meteoritok vizsgálatával és a galaxis peremén található fémszegény csillagok tanulmányozásával szerezhetünk információt. A csillagászati megfigyelések kvantitatív (mennyiségi) értelmezéséhez azonban elengedhetetlen az atommagokat létrehozó ún. nukleoszintézis-folyamat során keletkező extrém neutrongazdag atommagok jellemzőinek ismerete. A napjaink csúcstechnológiáját képviselő részecskegyorsítókkal, kísérleti berendezésekkel és detektorokkal megismerhetőkké váltak ezek a másodperc töredékéig létező atommagok. A radioaktív ionokból álló besugárzónyalábokkal végzett kísérletek mintegy lemásolják a Világegyetemben végbemenő, a kémiai elemek keletkezését eredményező folyamatokat.

Podolyák Zsolt e kutatási terület nemzetközileg is elismert művelője. Vezetésével egy kulcsfontosságú, ám korábban technikai okokból nem vizsgált atommagtartományban történnek majd első alkalommal mérések. Az új kísérleti adatok várhatóan jelentősen pontosítják a világot felépítő elemek kialakulásáról alkotott tudományos képet.

 

További nyertesek: mta.hu