A PET program (Pozitron Emissziós Tomográfia) indulása Magyarországon

Szeminárium A PET program (Pozitron Emissziós Tomográfia) indulása Magyarországon
Előadó

Trón Lajos

Debreceni Egyetem > Orvosi Képalkotó Intézet > Nukleáris Medicina Tanszék
Időpont 2024-06-25 11:00
Helyszín HUN-REN ATOMKI, nagyelőadó (Debrecen, Bem tér 18/c)
Esemény leírása

Az ATOMKI (Atommagkutató Intézet) és a DOTE (Debreceni Orvostudományi Egyetem) együttműködése volt az alapja Kelet- és Közép-Európa első klinikai PET vizsgálatai beindításának 1994-ben Debrecenben. Az előadás részletezi, hogyan lehetett lépésenként biztosítani az induláshoz elengedhetetlen feltételrendszert, amelyet a központi beruházási támogatás teljes hiányában csak a közös erőfeszítések segítségével lehetett megteremteni. Az együttműködés ma is folytatódik, de annak kerete a program egyre teljesebbé válása miatt természetesen egyre szűkül. Az előadás adatokkal támasztja alá a közös fejlesztőmunka sikerét és eredményességét.

Egyéb információ
  • Az előadásra a történeti sorozatunk keretében kerül sor.
  • Az előadásról videófelvétel készül.
  • Az előadás előtt 30 perccel tálalva a tea és a keksz.