Nemesgáz-tömegspektrométer

Kategória Mérőrendszer
Típus Fisons VG-5400
Szervezeti egység
Eszközfelelős
Üzembentartó Atomki - Isotoptech Kft.
Felhasználás Kutatás, Szolgáltatás
Érték Nagy értékű
Kutatási témák
Kivonat

röviden

Leírás

hosszabban