Thermo Finnigan Delta plus XP típusú stabilizotóp-arány mérő tömegspektrométer

Kategória Mérőberendezés
Típus Thermo Finnigan Delta plus XP
Szervezeti egység
Eszközfelelős
Üzembentartó Atomki
Felhasználás Kutatás, Szolgáltatás
Érték Nagy értékű
Kutatási témák
Kivonat

Ha egy kémiai, biológiai, vagy fizikai folyamatban részt vevő elem izotópjainak aránya a folyamat során az egyes komponensekben vagy fázisokban megváltozik, izotópfrakcionálódásról beszélünk. Az izotóparányok változása fontos információkat szolgáltat a lejátszódó folyamatokról. A természetben előforduló izotópfrakcionálódási folyamatok során az izotóparány általában csak igen kis mértékben változik meg, ezért ezek nyomon követéséhez nagyérzékenységű berendezésekre van szükség. A Környezetanalitikai Laboratóriumban elsősorban a földtani és hidrológiai kutatások igényeinek kielégítése érdekében egy Thermo Finnigan gyártmányú Delta plus XP típusú stabilizotóp-arány mérő tömegspektrométert üzemeltetünk, amellyel a geokémiában legnagyobb jelentőségű öt elem (S, C, H, O, N) izotópjainak arányát a pontossági igényeknek megfelelően automatizáltan, számítógép vezérelten tudjuk mérni.

Leírás

hosszú