Mikro-XRF spektrométer

Kategória Mérőberendezés
Típus Bruker M4 TORNADO
Szervezeti egység
Eszközfelelős
Üzembentartó Atomki
Felhasználás Kutatás
Érték Nagy értékű
Kutatási témák
Kivonat

A Bruker M4 TORNADO mikro-XRF berendezés (XRF: röntgenfluoreszcencia) régészeti leletek, műtárgyak és egyéb minták roncsolásmentes vizsgálatára szolgál. Az eszköz a mintában lévő elemek koncentrációjáról és eloszlásáról nyújt információt. Remekül kiegészíti az Atomkiban hagyományosan alkalmazott gyorsítós elemanalitikát, tárgytól és analitikai problémától függően egyik vagy másik az optimális választás.

Leírás

A Bruker M4 TORNADO a röntgenfluoreszcencia technikát mikronyalábbal alkalmazva képes minták jellemzésére. Kvantitatív információt ad az összetételről, és az elemeloszlás is meghatározható. A spektrométer változatos mintáknál használható; pont, vonal és terület (elemtérképezés) nagysebességű elemzésére optimalizálták. Vákuumban és levegőben egyaránt működik, nagyméretű kamrával rendelkezik.

Az elsődleges röntgenforráshoz (Rh) polikapilláris lencse tartozik, amely kis foltméretet és nagy röntgenintenzitást biztosít. Egy második röntgencső (W) bővíti az analitikai lehetőségek körét. A készülék szilícium drift-detektorokkal (SDD) van felszerelve, amelyek jó energiafelbontás mellett nyújtanak nagy teljesítményt.