Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

VAÚ

Honey as an indicator of long-term environmental changes: MP-AES analysis coupled with 14C-based age determination of Hungarian honey samples

2020/May

Kutatási téma
Radiokarbonos kormeghatározás és környezetkutatás