Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

VAÚ

Anion and cation emission from water molecules after collisions with 6.6-keV 16O+ ions

2019/October

Kutatási téma
Alapvető atomi ütközési folyamatok