Publikáció

APHA-kód P19317
Szerzők Ong H. J.,  Imai N.,  Nori Aoi.,  Sakurai H.,  Dombrádi Zs.,  Saito A.,  Elekes Z.,  Baba H.,  Demichi K.,  Fülöp Zs.,  Gibelin J.,  Gomi T.,  Hasegawa H.,  Ishihara M.,  Iwasaki H.,  Kanno S.,  Kawai S.,  Kubo T.,  Kurita K.,  Matsuyama Y. U.,  Michimasa S.,  Minemura T.,  Motobayashi T.,  Notani M.,  Ota S.,  Sakai H. K.,  Shimoura S.,  Takeshita E.,  Takeuchi S.  + 34 ( Collaboration)3
Cím Neutron-dominant quadrupole collective motion in 16C.
Megjelenés helye Physical Review C Nuclear Physics 73 (2006) 4610
Impakt faktor 3.327
Megnézem DOI   Hivatkozások (20)