Radon a mofettákban

Témafelelős Dr. Csige István
Téma jellege PhD téma
Intézmény Debreceni Egyetem
Kar TTK (Természettudományi és Technológiai Kar)
Doktori iskola Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Leírás

Az utóvulkáni tevékenységhez köthető magas szén-dioxid tartalmú, alacsony hőmérsékletű gázfeltörést, továbbá a rá telepített gázfürdőt is mofettának nevezzük. A jelenség igen gyakori a Pannon-medencében, kiváltképp Erdélyben, de magyarországi példák is jól ismertek, különösen Mátraderecske és Parádfürdő esetében. A kutatómunka során szükséges a radon gáz természetes mofettákban, illetve terápiás célból épített szén-dioxid fürdőkben való előfordulásának, térbeli és időbeli változásainak a mérése, a változások okainak értelmezése. További feladat a már meglévő és új mérési adatok felhasználásával a mofettagázok felszínalatti áramlásának - Visual Modflow-ban és COMSOL Multiphysics programmal történő - modellezése. Szintén a kutatómunka része a szén-dioxid fürdőkben szolgálatot teljesítő személyzet radontól származó sugárterhelésének becslésére személyi radondozimetriai módszer kidolgozása és alkalmazása.