A magszerkezet vizsgálata szimmetriákra alapozott félmikroszkopikus és ab initio módszerekkel

Témafelelős Dr. Cseh József
Téma jellege Fiatal kutatói téma
Leírás

Az atommagot sok nukleon alkotja, szerkezetének megértésében kulcsszerepet játszanak a modellek, hiszen a kvantummechanikai soktestprobléma nem oldható meg egzaktul. A kísérleti adatok rendszerezésében és a különböző modellek viszonyának felderítésében egyaránt nagyon eredményesek a szimmetriamegfontolások.

A közelmúltban megalkottunk egy-egy algebrai modellt, a kvartettképződés és a fürtösödés (klaszterizáció) félmikroszkopikus leírására. Az őket összekapcsoló új szimmetria, a sokcsatornás dinamikai szimmetria pedig igen jelentős prediktív erővel rendelkezik.
E modellek az SU(3) szimmetrián alapulnak, ezért kapcsolatba hozhatók az ugyanezt a szimmetriát alkalmazó no-core (törzsnélküli) héjmodellel, mely valódi ab initio leírást alkalmaz, vagyis minden nukleont egyenként tekintetbe vesz és realisztikus kölcsönhatást használ.