Alapvető atomi ütközési folyamatok

Témavezető
E-mail cím
Kutatási terület Atomfizikai alapkutatás
Együttműködések
Publikációk
Kivonat

Az alapvető atomi ütközési folyamatok a következők: gerjesztés, ionizáció, töltéscsere és relaxáció. A vizsgálatok elsődleges célja a gyors atomi ütközések dinamikájának a jobb megértése elsősorban a néhány részecske részvételével lezajló ütközések tanulmányozásával.

Leírás

Az atomi ütközési folyamatok vizsgálata az Atomi Ütközések Osztálya tevékenységének tekintélyes részét fedi le. Az alkalmazott kísérleti technika részben részecskegyorsítók használatára alapszik, ezért ezt a kutatási területet gyakran  mint “gyorsítós atomfizika” említik.

Az alapvető atomi ütközési folyamatok a következők: gerjesztés, ionizáció, töltéscsere és relaxáció. A vizsgálatok elsődleges célja a gyors atomi ütközések dinamikájának a jobb megértése elsősorban a néhány részecske részvételével lezajló ütközések tanulmányozásával. A dinamikáról a legközvetlenebb információ az elsődlegesen kilökött, folytonos energiaeloszlású elektronok megfigyelésével nyerhető. Ezért ennek a kutatási területnek a legfontosabb kísérleti módszere az elektronspektroszkópia. Jelenleg a kísérleti munka két vonalon folyik: (1) az Atomki gyorsítóiból nyert nagyenergiájú ionok és (2) alacsony energiájú pozitronok használatával. Az utóbbi kísérletek a University College London kutatóival együttműködésben történnek. A kísérleti munka mellett az alapvető atomi ütközéseket elméletileg is vizsgálják munkatársaink: egyrészt számításokat végeznek a saját kísérleti eredményeik értelmezésére, másrészt általában is foglalkoznak mindazokkal a problémákkal, amelyek aktuálisan világszerte a területen dolgozó fizikusok érdeklődésének középpontjában állnak.