Plazmafizika

Témavezető
E-mail cím
Kutatási terület Atomfizikai alapkutatás
Kutatásban résztvevők
Együttműködések
Eszközök
Publikációk
Kivonat

Az Atomki elektron-ciklotronrezonanciás (ECR) ionforrását nagytöltésű plazmák és kis energiájú ionnyalábok előállítására használják.

Leírás

Az ECR ionforrásokat világszerte alkalmazzák nagyenergiájú részecskegyorsítók injektoraként. Azonban az Atomki különálló (gyorsítótól független) ECR-berendezése nagytöltésű plazmákat és ionnyalábokat szolgáltat atomfizikai, plazmafizikai és alkalmazott fizikai kutatásokhoz. A plazma és az ionnyaláb töltésállapota (az ionizálni kívánt gáz anyagi minőségétől függően) 1és 30 közt, míg az ionnyaláb kinetikus energiája 50 eV és 800 keV közt változtatható. A laboratóriumban plazmafizikai és atomfizikai kutatásokat folytatunk: plazmadiagnosztika, röntgen spektroszkópia, ion-felület kölcsönhatások vizsgálata és új anyagok előállítása. Plazmafizikai vizsgálataink során arra keressük a választ, hogy hol, miért és hogyan keletkeznek és csapdázódnak a nagytöltésű ionok.  A kérdések megválaszolására kétféle diagnosztikai módszert alkalmazunk. Az első esetben kisméretű elektrosztatikus elektródák (Langmuir-szondák) segítségével a plazma lokális paramétereit határozzuk meg. A másik módszer esetében a plazma által kibocsátott infravörös, láthatófény, ultraibolya és röntgen tartományú elektromágneses sugárzást vizsgáljuk. Elsősorban láthatófény és röntgen tartományban készített spektrumokat és fotográfiákat elemzünk. Az említett kísérleti módszerekkel elért eredményeinket számítógépes szimulációval egészítjük ki. Munkánk során bebizonyosodott, hogy az említett eljárások fontos és új információkat nyújtanak a nagytöltésű plazmák szerkezetét és tulajdonságait illetően.