APHA Szerző - Vásárhelyi A.2

P18258

 Mofettafizika. (In Hung.)

Szerzők Csige I.,  Gyila S.,  Hakl J.,  Vásárhelyi A.,  Hunyadi I.,  Molnár M.,  Palcsu L.,  Tönk Sz.,  Néda T.,  Mócsy I.
Megjelenés helye Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2005. március 17-18. 0 (2005) 0
Jelleg Conf. abstract, poster, talk
Témák Earth, Cosmic and Environm. Res.
Biological and Medical Sciences

P13450

 Radon transport studies in soil at a "test house" located in a radon-prone area.

Szerzők Csige I.,  Vásárhelyi A.,  Hakl J.,  Hunyadi I.
Megjelenés helye Proceedings of International Workshop on Radioecological Modelling under Normal and Accidental Condition. Timisoara, Romania, 3-4 Oct., 1996. (www.sorostm.ro/radioecology (e) 0 (1997) 1
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Earth, Cosmic and Environm. Res.
Materials Science and Analytics
Linkek Hivatkozások (1)

P12776

 A természetes radon mérésén alapuló környezetkutatás. (In Hung.)

Szerzők Hunyadi I.,  Csige I.,  Vásárhelyi A.,  Géczy G.,  Lénárt L.
Megjelenés helye Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1999) 14
Jelleg Research report
Témák Earth, Cosmic and Environm. Res.

P12527

 Kiemelkedô természetes radioaktivitás kutatása hazánkban. T7603 sz. OTKA részjelentés. (In Hung.)

Szerzők Csige I.,  Hunyadi I.,  Vásárhelyi A.
Megjelenés helye Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1993) 1
Jelleg Research report
Témák Earth, Cosmic and Environm. Res.
Linkek Hivatkozások (1)

P12347

 Complex study of radon and thoron in a miocen volcanic region of N-E Hungary. (Book of abstr.: p. 31).

Szerzők Hunyadi I.,  Dezsô Z.,  Csige I.,  Papp Z.,  Vásárhelyi A.,  Streil T.,  Rolle R.
Megjelenés helye 5th International Conference on Rare Gas Geochemistry. Debrecen, Hungary, 30 Aug. - 3 Sept., 1999 0 (1999) 0
Jelleg Conf. abstract, poster, talk
Témák Earth, Cosmic and Environm. Res.

P12341

 Tracing subsurface gas flow with natural radon: modeling and measurements (Book of abstr.: p. 1).

Szerzők Csige I.,  Vásárhelyi A.,  Hakl J.,  Hunyadi I.
Megjelenés helye 5th International Conference on Rare Gas Geochemistry. Debrecen, Hungary, 30 Aug. - 3 Sept., 1999 0 (1999) 0
Jelleg Conf. abstract, poster, talk
Témák Earth, Cosmic and Environm. Res.

P12243

 Radon és toron térbeli eloszlása egy zempléni kôházban (Elôadás és kivonatok, p.31). (In Hung.)

Szerzők Hunyadi I.,  Csige I.,  Tóth D.,  Hakl J.,  Vásárhelyi A.,  Dezsô Z.,  Papp Z.,  Streil T.
Megjelenés helye 24. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Balatonkenese, 1999. május 25-28. 0 (1999) 0
Jelleg Conf. abstract, poster, talk
Témák Earth, Cosmic and Environm. Res.
Biological and Medical Sciences

P11837

 222Rn concentration in some characteristic dwelling in Cluj, Napoca.

Szerzők Mócsy I.,  Hunyadi I.,  Simon K.,  Fulea C.,  Vásárhelyi A.
Megjelenés helye Proceedings of the 7th Tohwa International Symposium. Radon and Thoron in the Human Environment. Eds: A. Katase, M. Shimo. Singapore, World Scientific 0 (1998) 440
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Earth, Cosmic and Environm. Res.

P11802

 222Rn concentration in some characteristic dwelling in Cluj, Napoca.

Szerzők Mócsy I.,  Hunyadi I.,  Simon K.,  Fulea C.,  Vásárhelyi A.
Megjelenés helye Radon and Thoron in the Environment, 7th Tohwa University International Symposium. Fukuoka, Japan, Oct. 23-25,1997 0 (1997) 0
Jelleg Conf. abstract, poster, talk
Témák Earth, Cosmic and Environm. Res.

P11655

 Procedure to determine radon potential.

Szerzők Csige I.,  Vásárhelyi A.,  Hakl J.,  Hunyadi I.
Megjelenés helye 4th International Workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping. Prague, Czech Republic, Sept. 16-19, 1998 0 (1998) 0
Jelleg Conf. abstract, poster, talk
Témák Earth, Cosmic and Environm. Res.
Összes Publikációja

Szerzői Táblázat

Total Headed by ATOMKI under name
of the author
Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications:44443.1363.136
SCIPublications:440.2040.204
Cited publications:880.5290.529
Non-locally cited publications:880.5290.529
Cited SCIpublications:330.1540.154
Non-locally cited SCIpublications:330.1540.154
SCICited publications:550.2930.293
Non-locally SCIcited publications:550.2930.293
SCICited SCIpublications:330.1540.154
Non-locally SCIcited SCIpublications:330.1540.154
Citations:25251.3841.384
Non-local citations:25251.3841.384
SCICitations:25251.3841.384
Non-local SCIcitations:14140.7690.769
Impact~1997:2.3162.3163.1363.136
Averaged impact:0.0530.0533.1363.136
SCIaveraged impact:0.5790.5790.2040.204
Citational effectivity:3.1253.1250.5290.529
Non-local citational effectivity:3.1253.1250.5290.529
SCIcitational effectivity:2.82.80.2930.293
Non-local SCIcitational effectivity:2.82.80.2930.293
Publications, n:3.5683.56800
SCIPublications, n:4400
Cited publications, n:3.53.500
Non-locally cited publications, n:3.53.500
Cited SCIpublications, n:4400
Non-locally cited SCIpublications, n:4400
SCICited publications, n:4400
Non-locally SCIcited publications, n:4400
SCICited SCIpublications, n:4400
Non-locally SCIcited SCIpublications, n:4400
z-index:3300