APHA Szerző - Tsupko-Sitnikov V M.4

P4990

 Analiz beta spectrogramm, obrabotka slozhnyh spektrov elektronov vnutrennej konversii, P6-85-717. (In Russian)

Szerzők Gulyás J.,  Zakazov V B.,  Kononenko G A.,  Kuznetsov V. V.,  Fominykh M. I.,  Tsupko-Sitnikov V M.
Megjelenés helye Ob"edinennyi Institut Yadernykh Issledovanii, Dubna. 0 (1985) 1
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Developm. of Instr. and Methods

Szerzői Táblázat

Total Headed by ATOMKI under name
of the author
Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications:100.1670
SCIPublications:0000
Cited publications:0000
Non-locally cited publications:0000
Cited SCIpublications:0000
Non-locally cited SCIpublications:0000
SCICited publications:0000
Non-locally SCIcited publications:0000
SCICited SCIpublications:0000
Non-locally SCIcited SCIpublications:0000
Citations:0000
Non-local citations:0000
SCICitations:0000
Non-local SCIcitations:0000
Impact~0:000.1670
Averaged impact:000.1670
SCIaveraged impact:0000
Citational effectivity:0000
Non-local citational effectivity:0000
SCIcitational effectivity:0000
Non-local SCIcitational effectivity:0000
Publications, n:5000
SCIPublications, n:0000
Cited publications, n:0000
Non-locally cited publications, n:0000
Cited SCIpublications, n:0000
Non-locally cited SCIpublications, n:0000
SCICited publications, n:0000
Non-locally SCIcited publications, n:0000
SCICited SCIpublications, n:0000
Non-locally SCIcited SCIpublications, n:0000
z-index:0000