Környezetfizikai Laboratórium

Környezetfizikai Laboratórium

Tárgyfelelős Dr. Csige István
Szint MSc
Szak Fizikus
Kurzus leírása

A hallgató a gyakorlat megkezdése előtt a gyakorlatvezető oktató előzetes útmutatása szerint önállóan tájékozódik az adott kísérleti módszer használatát megalapozó ismeretek körében. A gyakorlat megkezdésekor az oktató ellenőrzi a hallgató tájékozottságát. A gyakorlaton a hallgató az oktató segítségével betekintést nyer a módszer használatába, eközben önálló feladatokat is elvégez, majd tapasztalatairól jegyzőkönyvi feljegyzést készít. Az oktató a gyakorlat elvégzése után a hallgató tevékenységét a jegyzőkönyvre írt osztályzattal értékeli.