Atomi- és nukleáris mikroanalitika

Atomi- és nukleáris mikroanalitika

Tárgyfelelős Dr. Szikszai Zita
Szint PhD
Szak Fizika
Kurzus leírása

A kurzus az Atomkiban is megtalálható legfontosabb atomi- és nukleáris analitikai technikákat tekinti át, az Atomki munkatársainak részvételével.

  • Atomi- és nukleáris kölcsönhatási folyamatok áttekintése, analitikai módszerek jellemzése
  • Röntgenemissziós analitika (XRF)
  • Töltött részecskékkel keltett röntgenemissziós analitika (PIXE)
  • A Rutherford-visszaszórás mint analitikai módszer (RBS)
  • Magreakció-analitika [Töltött részecskékkel keltett gamma-kibocsátás (PIGE)]
  • Ionmikroszonda elemanalízisben
  • Szekunderion tömegspektroszkópia (SIMS)
  • Elektronspektroszkópia a kémiai analízisben
  • Mikroradiográfia szilárdtest nyomdetektorokkal (SSNTD)
  • Az izotópanalitika tömegspektrometriai módszerei