ESA-22 elektronspektrométer

Kategória Mérőrendszer
Típus ESA-22 3D
Szervezeti egység
Eszközfelelős
Üzembentartó Atomki
Felhasználás Kutatás
Érték Nagy értékű
Beépítettség Mobilizálható
Kutatási témák
Publikációk
Kivonat

Az ESA-22 nagy energia-feloldású elektronspektrométer egy gömb és egy hengertükör analizátor kombinációjából áll. A rendszer egyidejűleg képes az céltárgyból kirepülő elektronok szögeloszlását mérni a ±15o és ±165o közötti szögtartományban.

Leírás

Az ESA-22 elektrosztatikus elektron spektrométer egy gömb tükör (SMA - Spherical Mirror Analyzer ) és egy henger tükör (CMA - Cylindrical Mirror Analyzer) analizátor kombinációjából áll. Az SMA a szórási síkból kirepülő elektronokat a CMA bemenő résére fókuszálja, amely az energia szerint szétválasztja az elektronokat. A CMA gyűrűből gyűrűbe fókuszál és másodrendű fókusszal rendelkezik. Az elektronnyalábot, az elektrondetektortól függően, 20-970 mm átmérőjű körre fókuszálhatjuk. Elektronok detektálására helyzetérzékeny detektort (PSD - Position Sensitive Detector) vagy 24 db csatorna elektron sokszorozót (CEM - Channel Electron Multipliers) lehet használni. A rendszer egyidejűleg tudja az elektronok szögeloszlását mérni a ±15o és ±165o közötti szögtartományban egy adott energiánál.