Fény-anyag kölcsönhatás

Témavezető
E-mail cím
Kutatási terület Atomfizikai alapkutatás
Kutatásban résztvevők
Együttműködések
Eszközök
Publikációk
Kivonat

A kutatás célja lézer, vákuum ultraibolya fényforrás (VUV - Vacuum UltraViolet) és röntgen fotonokkal kiváltott ionizációs folyamatok vizsgálata 3D elektronspektroszkópia segítségével. Vizsgálati módszerünk az ionizáció során kirepülő elektronok energia- és szögeloszlásának meghatározása különböző atomok és molekulák esetében.

Leírás

A kutatás célja lézer, vákuum ultraibolya fényforrás (VUV - Vacuum UltraViolet) és röntgen fotonokkal kiváltott ionizációs folyamatok vizsgálata 3D elektronspektroszkópia segítségével. Vizsgálati módszerünk az ionizáció során kirepülő elektronok energia- és szögeloszlásának meghatározása különböző atomok és molekulák esetében.

 

Méréseinkhez a saját fejlesztésű nagy energiafeloldású ESA-22-3D elektronspektrométert használjuk, amely egyidejűleg képes 0o - 360o szögtartományban mérni az elektronok szögeloszlását, elforgatásával pedig a teljes 4π térszög-tartomány feltérképezhető. Az így mért adatok lehetővé teszik az elméleti számítások előfeltevésektől mentes tesztelését és továbbfejlesztését. Kutatásaink egyik fókuszterülete az atomi elektronok közötti kölcsönhatások vizsgálata (pl. elektronkorreláció, csatorna-kölcsönhatások, koherens folyamatok, rezonáns gerjesztések).

 

Az elmúlt 20 évben méréseinket elsősorban a lundi (Svédország), a hamburgi és a berlini (Németország) nagy szinkrotronoknál végeztük. Jelenleg rendelkezésünkre áll egy intenzív, monokromatikus VUV forrás, amellyel a kisenergiájú (8-41 eV) foton tartományban tudunk méréseket végezni. Tervezzük, hogy a most épülő szegedi nagyintenzitású lézerforrásnál (ELI-ALPS) is fogunk kutatásokat végezni, ahol különösen fontos témánk lesz az egy- és többfotonos ionizációs folyamatok vizsgálata, összehasonlítása.