APHA Szerző - Kovalev A. C.4

P8566

 Evaporation from the silver melt and thermochromatographic separation of oxides of Ru, Rc and Mo ultramicro amounts at low pressure of oxygen containing gases.

Szerzők Adilbish M.,  Kovács Z.,  Kovalev A. C.,  Novgorodov A. F.,  Zaitseva N. G.,  Fominykh M. I.
Megjelenés helye Proceedings of the 9th Radiochemical Conference. Piestany, 11-16 Sept.,1978.Ed.: F.Macasek. Praga, Edicni Stredisko 0 (1979) 77
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics

P8565

 Evaporation from the silver melt and thermochromatographic separation of oxides of Ru, Rc and Mo ultramicro amounts at low pressure of oxygen containing gases.

Szerzők Adilbish M.,  Kovács Z.,  Kovalev A. C.,  Novgorodov A. F.,  Zaitseva N. G.,  Fominykh M. I.
Megjelenés helye 9th Radiochemical Conference. Piestany, Czechoslovakia, 11-16 Sept.,1978. 0 (1978) 0
Jelleg Conf. abstract, poster, talk
Témák Nuclear Physics

P8564

 Uletuchivanie ul'tramikrokolichestv Mo, Tc i Ru iz rasplava obluchennogo serebra pri nizkom davlenii kislorodsoderzhashchikh gazov i ikh termokhromatograficheskoe razdelenie (Tezisy dokladov. Red.:B.F.Myaoegov, A.V.Davydov. Moskva, Izd.Nauka. str.24). (In Russian)

Szerzők Adilbish M.,  Zaitseva N. G.,  Kovács Z.,  Kovalev A. C.,  Novgorodov A. F.,  Fominykh M. I.
Megjelenés helye Konferenciya po analiticheskoj himii radioaktivnykh elementov. Moskva, USSR Sentr.26-28,1977 0 (1977) 0
Jelleg Conf. abstract, poster, talk
Témák Nuclear Physics

P7335

 Ekspressnaya obrabotka gamma-spektrov v radiokhimicheskikh issledovaniyakh s pomoshch'yu prograamy E.P.O.S-1 na EVM Minsk-2. (In Russian)

Szerzők Adilbish M.,  Vinel' G. V.,  Kovalev A. C.,  Kovács Z.,  Novgorodov A. F.,  Fominykh V. I.,  Fominykh M. I.
Megjelenés helye O.I.Ya.I. Report 6-10892 0 (1977) 1
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Developm. of Instr. and Methods
Linkek Hivatkozások (1)

P2844

 Uletuchivanie iz rasplava Serebra i termokhromatograficheskoe razdelenie okislov ul'tramikrolichestv Molibdena, Tekhnetsiya i Ruteniya pri nizkikh davleniyakh kislorodsoderzhashchikh gazov. (In Russian)

Szerzők Adilbish M.,  Zaitseva N. G.,  Kovalev A. C.,  Kovács Z.,  Novgorodov A. F.,  Fominykh M. I.
Megjelenés helye Dubna, 1979, Ob"edinennyi Institut Yadernykh Issledovanii. (P6-12746) 1 (1979) 12
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Particle Physics and Miscell.
Linkek Hivatkozások (1)

P2843

 Gazotermokhromatograficheskoe vydelenie ul'tramikrokolichestv spalogennykh radionuklidov. (In Russian)

Szerzők Adilbish M.,  Bayar B.,  Votsilka I.,  Zaitseva N. G.,  Kovalev A. C.,  Kovács Z.,  Novgorodov A. F.,  Fominykh M. I.
Megjelenés helye Radiokhimiya 21 (1979) 296
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Particle Physics and Miscell.
Linkek Hivatkozások (3)

Szerzői Táblázat

Total Headed by ATOMKI under name
of the author
Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications:600.9350
SCIPublications:0000
Cited publications:300.4350
Non-locally cited publications:300.4350
Cited SCIpublications:0000
Non-locally cited SCIpublications:0000
SCICited publications:300.4350
Non-locally SCIcited publications:300.4350
SCICited SCIpublications:0000
Non-locally SCIcited SCIpublications:0000
Citations:500.6850
Non-local citations:500.6850
SCICitations:500.6850
Non-local SCIcitations:500.6850
Impact~0:000.9350
Averaged impact:000.9350
SCIaveraged impact:0000
Citational effectivity:1.66700.4350
Non-local citational effectivity:1.66700.4350
SCIcitational effectivity:1.66700.4350
Non-local SCIcitational effectivity:1.66700.4350
Publications, n:5.5000
SCIPublications, n:0000
Cited publications, n:6000
Non-locally cited publications, n:6000
Cited SCIpublications, n:0000
Non-locally cited SCIpublications, n:0000
SCICited publications, n:6000
Non-locally SCIcited publications, n:6000
SCICited SCIpublications, n:0000
Non-locally SCIcited SCIpublications, n:0000
z-index:1000