APHA Szerző - Arl't R.4

P1796

 REZUL'TATY ISSLEDOVANNII IZOTOPOV, UDALENNYKH OT POLOSY BETA-STABIL'NOSTI. ITOGI RABOT PO PROGPAMME YASNAPP V LYAP, OIYAI. (In Russian)

Szerzők Arl't R.,  Gromov K. Ya.,  Zaitseva N. G.,  Kalinnikov V. G.,  Kratsik B.,  Muziol' G.,  Raiko V. I.,  Fényes T.
Megjelenés helye Fizika Elementarnykh Chastits i Atomnogo Yadra 5 (1974) 843
Jelleg Scientific paper, proceedings
Témák Nuclear Physics
Linkek Hivatkozások (4)

H2838 --> P1860

Megjelenés helye Fizika Elementarnykh Chastits i Atomnogo Yadra
Megjelenés éve 1974
Oldal 843
Kötet 5
Hivatkozó Arl't R.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H4457 --> P5925

Megjelenés helye PREPRINT, OIJAI, P6-7761, DUB
Megjelenés éve 1974
Oldal 1
Hivatkozó Arl't R.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H6367 --> P1555

Megjelenés helye OIYAI DUBNA, P6-6217
Megjelenés éve 1972
Oldal 1
Hivatkozó Arl't R.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H17022 --> P23413

Megjelenés helye Fizika Elementarnykh Chastits i Atomnogo Yadra
Megjelenés éve 1974
Oldal 890
Kötet 5
Hivatkozó Arl't R.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H17513 --> P1555

Megjelenés helye OIYAI DUBNA, P6-6285
Megjelenés éve 1972
Oldal 1
Hivatkozó Arl't R.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H21816 --> P1436

Megjelenés helye DUBNA, 1972, P6-6217
Megjelenés éve 1972
Oldal 1
Kötet 1
Hivatkozó Arl't R.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H28333 --> P5925

Megjelenés helye SCI Nuclear Instruments and Methods
Megjelenés éve 1972
Oldal 253
Kötet 102
Hivatkozó Arl't R.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H31745 --> P1697

Megjelenés helye Fizika Elementarnykh Chastits i Atomnogo Yadra
Megjelenés éve 1974
Oldal 1890
Kötet 5
Hivatkozó Arl't R.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H33453 --> P1436

Megjelenés helye DUBNA, 1972, P6-6285
Megjelenés éve 1972
Oldal 1
Kötet 1
Hivatkozó Arl't R.
Linkek Hivatkozott Publikáció

H35296 --> P1555

Megjelenés helye OIYAI DUBNA, CM2-676
Megjelenés éve 1972
Oldal 25
Hivatkozó Arl't R.
Linkek Hivatkozott Publikáció

Szerzői Táblázat

Total Headed by ATOMKI under name
of the author
Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications:100.1250
SCIPublications:0000
Cited publications:100.1250
Non-locally cited publications:100.1250
Cited SCIpublications:0000
Non-locally cited SCIpublications:0000
SCICited publications:100.1250
Non-locally SCIcited publications:100.1250
SCICited SCIpublications:0000
Non-locally SCIcited SCIpublications:0000
Citations:400.50
Non-local citations:300.3750
SCICitations:400.50
Non-local SCIcitations:100.1250
Impact~0:000.1250
Averaged impact:000.1250
SCIaveraged impact:0000
Citational effectivity:400.1250
Non-local citational effectivity:300.1250
SCIcitational effectivity:100.1250
Non-local SCIcitational effectivity:100.1250
Publications, n:7000
SCIPublications, n:0000
Cited publications, n:7000
Non-locally cited publications, n:7000
Cited SCIpublications, n:0000
Non-locally cited SCIpublications, n:0000
SCICited publications, n:7000
Non-locally SCIcited publications, n:7000
SCICited SCIpublications, n:0000
Non-locally SCIcited SCIpublications, n:0000
z-index:0000