Részecskegyorsító Központ

2009-ben Részecskegyorsító Centrum néven új szervezeti egység alakult intézetünkben. Korábban a gyorsítók és a hozzájuk tartozó személyzet az intézet különböző osztályaihoz tartoztak. Világossá vált azonban, hogy a részecskegyorsítók egyetlen központi egységbe való áthelyezése számos területen előnyös lesz. Például műszerpályázatok esetén (mind Uniós, mind hazai) egy centralizált, erősebb berendezés-hátérrel rendelkező szervezeti egység esélyei magasabbak a nyerésre. A nyalábidők szervezése és szétosztása egyenletesebb és jobban optimalizálható. Az üzemeltető személyzet (kb. 20 fő) több gyorsítónál is bevethető, a csoportok bármikor kisegíthetik egymást.

A következő nagyberendezések tartoznak a Részecskegyorsító Központhoz: ciklotron, VdG-5 és VdG-1 gyorsítók, ECR ionforrás, izotóp szeparátor, Tandetron. A Centrum megalakulása óta minden gyorsítónk terv szerint, biztonságosan és jelentősebb műszaki zavar nélkül üzemelt. 2010-ben a Központot a NEKIFUT program Stratégiai Kutatási Infrastruktúrává minősítette.