Atommagkutató Intézet
MTA Kiváló Kutatóhely

Magfizikai Laboratórium