APHA Szerző - Fominykh M. I.4

P8566

 Evaporation from the silver melt and thermochromatographic separation of oxides of Ru, Rc and Mo ultramicro amounts at low pressure of oxygen containing gases.

Authors Adilbish M.,  Kovács Z.,  Kovalev A. C.,  Novgorodov A. F.,  Zaitseva N. G.,  Fominykh M. I.
Megjelenés helye Proceedings of the 9th Radiochemical Conference. Piestany, 11-16 Sept.,1978.Ed.: F.Macasek. Praga, Edicni Stredisko 0 (1979) 77
Character Scientific paper, proceedings
Topics Nuclear Physics

P8565

 Evaporation from the silver melt and thermochromatographic separation of oxides of Ru, Rc and Mo ultramicro amounts at low pressure of oxygen containing gases.

Authors Adilbish M.,  Kovács Z.,  Kovalev A. C.,  Novgorodov A. F.,  Zaitseva N. G.,  Fominykh M. I.
Megjelenés helye 9th Radiochemical Conference. Piestany, Czechoslovakia, 11-16 Sept.,1978. 0 (1978) 0
Character Conf. abstract, poster, talk
Topics Nuclear Physics

P8564

 Uletuchivanie ul'tramikrokolichestv Mo, Tc i Ru iz rasplava obluchennogo serebra pri nizkom davlenii kislorodsoderzhashchikh gazov i ikh termokhromatograficheskoe razdelenie (Tezisy dokladov. Red.:B.F.Myaoegov, A.V.Davydov. Moskva, Izd.Nauka. str.24). (In Russian)

Authors Adilbish M.,  Zaitseva N. G.,  Kovács Z.,  Kovalev A. C.,  Novgorodov A. F.,  Fominykh M. I.
Megjelenés helye Konferenciya po analiticheskoj himii radioaktivnykh elementov. Moskva, USSR Sentr.26-28,1977 0 (1977) 0
Character Conf. abstract, poster, talk
Topics Nuclear Physics

P7335

 Ekspressnaya obrabotka gamma-spektrov v radiokhimicheskikh issledovaniyakh s pomoshch'yu prograamy E.P.O.S-1 na EVM Minsk-2. (In Russian)

Authors Adilbish M.,  Vinel' G. V.,  Kovalev A. C.,  Kovács Z.,  Novgorodov A. F.,  Fominykh V. I.,  Fominykh M. I.
Megjelenés helye O.I.Ya.I. Report 6-10892 0 (1977) 1
Character Scientific paper, proceedings
Topics Developm. of Instr. and Methods
Linkek Hivatkozások (1)

P6609

 Izmeritel'naya ustanovka ELGA dlya issledovaniya raspada korotkozhivushchikh izotopov. (In Russian)

Authors Árvay Z.,  Gulyás J.,  Kibédi T.,  Fényes T.,  Kuznetsov V. V.,  Fominykh M. I.,  Lushchinski R.,  Utkin V. A.,  Alikov B.,  Makhmudov I S.,  Muminov T M.
Megjelenés helye OIYAI Soobshcheniya, Dubna. P13-85-774 0 (1985) 1
Character Scientific paper, proceedings
Topics Developm. of Instr. and Methods
Linkek Hivatkozások (3)

P4990

 Analiz beta spectrogramm, obrabotka slozhnyh spektrov elektronov vnutrennej konversii, P6-85-717. (In Russian)

Authors Gulyás J.,  Zakazov V B.,  Kononenko G A.,  Kuznetsov V. V.,  Fominykh M. I.,  Tsupko-Sitnikov V M.
Megjelenés helye Ob"edinennyi Institut Yadernykh Issledovanii, Dubna. 0 (1985) 1
Character Scientific paper, proceedings
Topics Developm. of Instr. and Methods

P4989

 Ustrojstvo upravleniya ustanovok ELGA i TOR dlya provedeniya eksperimentov "v liniyu" s mass separatoram po programme YASNAPP-2, 13-84-610. (In Russian)

Authors Árvay Z.,  Gulyás J.,  Kuznetsov V. V.,  Fominykh M. I.
Megjelenés helye Ob"edinennyi Institut Yadernykh Issledovanii, Dubna. 0 (1984) 1
Character Scientific paper, proceedings
Topics Developm. of Instr. and Methods

P2844

 Uletuchivanie iz rasplava Serebra i termokhromatograficheskoe razdelenie okislov ul'tramikrolichestv Molibdena, Tekhnetsiya i Ruteniya pri nizkikh davleniyakh kislorodsoderzhashchikh gazov. (In Russian)

Authors Adilbish M.,  Zaitseva N. G.,  Kovalev A. C.,  Kovács Z.,  Novgorodov A. F.,  Fominykh M. I.
Megjelenés helye Dubna, 1979, Ob"edinennyi Institut Yadernykh Issledovanii. (P6-12746) 1 (1979) 12
Character Scientific paper, proceedings
Topics Particle Physics and Miscell.
Linkek Hivatkozások (1)

P2843

 Gazotermokhromatograficheskoe vydelenie ul'tramikrokolichestv spalogennykh radionuklidov. (In Russian)

Authors Adilbish M.,  Bayar B.,  Votsilka I.,  Zaitseva N. G.,  Kovalev A. C.,  Kovács Z.,  Novgorodov A. F.,  Fominykh M. I.
Megjelenés helye Radiokhimiya 21 (1979) 296
Character Scientific paper, proceedings
Topics Particle Physics and Miscell.
Linkek Hivatkozások (3)

Szerzői Táblázat

Total Headed by ATOMKI under name
of the author
Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications:901.2490
SCIPublications:0000
Cited publications:400.4570
Non-locally cited publications:400.4570
Cited SCIpublications:0000
Non-locally cited SCIpublications:0000
SCICited publications:400.4570
Non-locally SCIcited publications:400.4570
SCICited SCIpublications:0000
Non-locally SCIcited SCIpublications:0000
Citations:800.7530
Non-local citations:800.7530
SCICitations:800.7530
Non-local SCIcitations:600.7070
Impact~0:001.2490
Averaged impact:001.2490
SCIaveraged impact:0000
Citational effectivity:200.4570
Non-local citational effectivity:200.4570
SCIcitational effectivity:1.500.4570
Non-local SCIcitational effectivity:1.500.4570
Publications, n:5.667000
SCIPublications, n:0000
Cited publications, n:7000
Non-locally cited publications, n:7000
Cited SCIpublications, n:0000
Non-locally cited SCIpublications, n:0000
SCICited publications, n:7000
Non-locally SCIcited publications, n:7000
SCICited SCIpublications, n:0000
Non-locally SCIcited SCIpublications, n:0000
z-index:1000